[image]

Hem

Vår primära uppgift är att fungera som en resurs- och samarbetsinstitution i frågor om föreningsarkiv inom Stockholm län. Lokala föreningars arkiv förvaras i respektive kommunarkiv i de flesta kommuner. Regionala föreningar levererar sina arkiv till Stockholms stadsarkiv. Vi har vårt kansli i en lokal hos Stockholms Stadsarkiv.

Vi förmedlar gärna kontakt med lämpligt arkiv om Du vill lämna in ett föreningsarkiv eller bedriva forskning.

Handikapp symbolInformation och kursverksamhet anordnas i samverkan med
andra organisationer ocvh förläggs i lokaler som ör tillgängliga
för funktionshindrade.

 

I vår verksamhet ingår att

  • medverka till bevarande av organisationers och föreningars arkivhandlingar;
  • genomföra inventeringar av föreningsarkiv;
  • ansvara för Arkivregister Stockholms Län, ASL, samt uppdatera och samordna detta med andra arkivinstitutioner;
  • genomföra kurser i arkivering och dokumenthantering;
  • svara för rådgivning till föreningar och lokala arkiv;
  • sprida information om arkivfrågor till föreningslivet bl.a. genom hemsidan och medlemsaktivite ter
  • väcka intresse för forskning om föreningslivets roll för länets historiska utveckling
  • ge ut Medlemsbladet "Ordna och Vårda föreningsarkiven" samt underhålla egen hemsida

 

Domus gamla lokaler i nuvarande (2010) Spritbolaget i Norrtälje, 1970-tal.

Folkets Hus Nybroborg i Kolartorp, Ununge socken. Huset byggdes 1911.

Konsum på Blidö, 1978

Karolinerna rullar ut kanonen för avfyrning, 1990

Sista ångloket från Norrtälje station lördagen den 17 december 1949. Lokföraren hette J Schederin från Rimbo.

Sidan senast uppdaterad: den 22 oktober 2012 klockan 09:44