[image]

Hem

Välkommen till Föreningsarkiven i Stockholms län - FSL!

FSL kan hjälpa dig och din förening med alla typer av arkivfrågor. FSL erbjuder även kostnadsfri rådgivning, kurser i arkivkunskap och seminarier.

Du och din förening är välkomna att kontakta oss på telefon 08-508 283 42 eller e-post info@foreningsarkiven.a.se

Läs mer i FSLs broschyr

FSLs har sitt kansli i Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsklippan 6 (t-bana Rådhuset).

FSLs verksamhet är att

  • medverka till bevarande av organisationers och föreningars arkivhandlingar,
  • genomföra inventeringar av föreningsarkiv,
  • ansvara för Arkivregister Stockholms Län, ASL, samt uppdatera och samordna detta med andra arkivinstitutioner,
  • medverka till att fler lokala föreningsarkiv bildas i Stockholms län,
  • genomföra kurser i arkivering och dokumenthantering,
  • svara för rådgivning till föreningar och lokala arkiv,
  • sprida information om arkivfrågor till föreningslivet bl a genom hemsidan och
  • medlemsaktiviteter
  • väcka intresse för forskning om föreningslivets roll för länets historiska utveckling, och
  • ge ut medlemsbladet Ordna & Vårda samt underhålla egen hemsida

Lokala föreningars arkiv förvaras i respektive kommunarkiv i de flesta kommuner. Regionala föreningar levererar sina arkiv till Stockholms stadsarkiv.

FSL förmedlar gärna kontakt till lämpligt arkiv om du vill lämna in ett föreningsarkiv eller bedriva forskning.

 

Handikapp symbolInformation och kursverksamhet anordnas i samverkan med
andra organisationer ocvh förläggs i lokaler som ör tillgängliga
för funktionshindrade.

 

 

Domus gamla lokaler i nuvarande (2010) Spritbolaget i Norrtälje, 1970-tal.

Folkets Hus Nybroborg i Kolartorp, Ununge socken. Huset byggdes 1911.

Konsum på Blidö, 1978

Karolinerna rullar ut kanonen för avfyrning, 1990

Sista ångloket från Norrtälje station lördagen den 17 december 1949. Lokföraren hette J Schederin från Rimbo.

Sidan senast uppdaterad: den 16 februari 2015 klockan 11:24