Vallentuna Folkrörelsearkiv

Postadress:
c/o Nils-Bertil Nilsson
Rosengårdsvägen 131
186 33 Vallentuna

Besöksadress/arkivlokal:
Tuna Torg 4, Vallentuna

Kontaktpersoner:
Ordföranden
Nils-Bertil Nilsson,
tel 08- 511 774 95

Arkivföreståndare:
Uno Sköld
tel 08- 511 742 52

Antal medlemmar:
C:a 55

Org nr:
802408-6541

Bankgiro:
4986295-6

Föreningens verksamhet:
Föreningen har som mål att alla föreningar i Vallentuna skall utse en arkivansvarig som samlar, gallrar och lämnar föreningens handlingar till oss för förvaring och registrering. Vi registrerar handlingarna i ASL (Arkivregister Stockholms län) vilket innebär att det via internet går att ta reda på vilka föreningar som har handlingar hos oss samt vilka typer av handlingar det handlar om.

Samarbete:
Vallentuna Folkrörelsearkiv samarbetar med Vallentuna kommun. Genom ett avtal som tecknats med kommunen 2006 åtar vi oss att ansvara för mottagande, registrering och skötsel av alla Vallentuna-föreningars arkivhandlingar i lokal som tillhandahålles av kommunen.

Föreningens historia:
Vallentuna Folkrörelsearkiv bildades1989 och har som mål att verka för att alla Vallentunaföreningarnas arkiv samlas, bevaras och vårdas samt vara åtkomliga för forskning. Föreningen vill väcka intresse för att bevara föreningarnas historia och visa på deras betydelse för samhällsutvecklingen.

Antal arkivbildare:
C:a 90, representerande ett genomsnitt av föreningslivet i Vallentuna. Det äldsta arkivhandlingen är från 1877 och arkivbildaren är Össebygarns Missionsförsamling (och dess föregångare).

Vad på gång:
Vi har Öppet hus första måndagen i varje månad utom januari, juni, juli och augusti mellan 17.30 och 19.00. Då tar vi emot handlingar, ger råd om arkivhantering och visar vårt arkiv. Vi kan enligt överenskommelse ta emot handlingar även vid andra tillfällen.
Vi kommer gärna till Er förening t.ex. vid ett medlemsmöte eller styrelsemöte och berättar om vår förening och vår verksamhet. Kontakta oss om ett besök.

Vallentuna Folkrörelsearkiv presenteras i samarbete med

Tillbaka

Kontakta webbansvarig • Sidan senast uppdaterad: 2010.11.15
Formgivning: Ditte Tengvall